OLIVER B.


L’EMPRESA:

Oliver B. Group es una empresa italiana que va néixer el 1999 de la col·laboració entre la família Segala y Oliver Bucher. Esta ubicada a Verona, Actualment Oliver B. exporta mobles a tot el mon, a pesar d’ estar fortament arrelada, en el territori i en la tradició industrial italiana. Aparadors, taules, llibreries, cadires, sillons, sofás, llits … Els productes Oliver B: emanan un encant complex, resultat del coneixement ancestral i una atenció absoluta al detall, però també a l’investigació sobre materials i nous paradigmes d’ estil’.

DISTRIBUIDOR DE OLIVER B. A BARCELONA:

Squadra Disseny D’interiors S.L.
Carrer d’Aribau, 270
08006 Barcelona
squadra-interiors.com
932 09 07 89

CONTACTA AMB NOSALTRES