Celler Pardas


En un entorn natural característic del Penedès, varem realitzar un projecte de rehabilitació i d’adaptació a nous usos, d’un celler en molt mal estat de conservació i sense activitat. Es va desenvolupar un projecte de rehabilitació, tenint molt en compte. tot un model d’empresa i de treball vitivinícola. Molt curos i molt respectuós amb l’entorn i amb l’ indret.
Un dels objectius principals era recuperar la visió i la dimensió original de l’espai, eliminant tots els paraments intermitjos. Alhora que es va tenir molta cura en sorrejar tots els paraments verticals. Fent aplicacions de plaques de ferro acabades al òxid, potenciant i protegint les bases dels pilars centrals. També els remats dels forjats , i les baranes , van ser tractades de manera nolt subtil,creant bons contrastos de color, i lleugeresa amb d’utilització de l’acer.
L’ il·luminació també te un paper important, aportant diferents nivells de llum, segons els diferents usos de l’espai. Generant ombres subtils i destacant el relleu de l’obra vista recuperada.
Aquest projecte el va realitzar l’ interiorista Frederic Callís.