Stand construmat


Disseny d’estand amb motiu de la fira de Construmat, per l’empresa de mobiliari d’oficina Kemen. Es va optar per dissenyar un espai , amb cert nivell de privacitat, resguardant tot el que s’exposava en el interior, i acotant els espais d’accés. Al mateix temps els paraments exteriors tenien una doble funció , per una banda potenciar la marca i per altra aportar imatge fotogràfica de producte. En el interior a banda d’un espai de projeccions de les diferents col·leccions de mobiliari, també es presentaven com si d’una joiera es tractes , els components clau del mobiliari que marcaven la diferencia tant de qualitat com a nivell constructiu.
Tot l’espai interior i exterior era totalment neutre, amb llum càlida, procedent de les mateixes imatges fotogràfiques.
La presencia de marca era de gran format, amb relleu, però de color blanc evitant un excessiu protagonisme que distorsiones l’objectiu prioritari, el producte i les seus components.
Aquest projecte el van realitzar conjuntament l’arquitecte Jonathan Daifuku i l’Interiorista Frederic Callís.